Eight Heroes (2020)

Eight Heroes is a 2006 television series directed and written by Wong Jing, starring Anthony Wong, Damian Lau, Lu Yi, Li Bingbing, Li Xiaolu, Dong Xuan, Zheng Xiaodong, Lam Chi-chung, Edison Chen, Fan Bingbing, and Han Xiao.

Release Date: 2017-07-14
  • Country: CN, HK
  • Language: en
Anthony Wong
Anthony Wong
Unknown
Damian Lau
Damian Lau
Unknown
Li Bingbing
Li Bingbing
Feng Laiyi
Write one

Sorry, no results found.